Ons beleid voor duurzame ontwikkeling

Economisch

Polca is een economisch stabiele onderneming.

Sociaal

Een verantwoordelijke werkgever

  • • Polca biedt een stabiele carrière met een interressante meerwaarde.
  • • Polca leeft alle wettelijke regelgevingen op het vlak van verloning en beheer van het personeel na.
  • • Polca heeft in het bijzonder aandacht voor de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers.
  • • Sterke betrokkenheid m.b.t. de opleiding van medewerkers
  • • Een duidelijk omschreven en gedeeld beleid op het gebied van hygiëne en veiligheid
Milieu

Een milieuvriendelijke onderneming

In ons beleid op vlak van duurzame ontwikkeling wordt er rekening gehouden met diverse aspecten - water, lucht, bodem, afval, ecologie en energie.

Terugdringen van het energieverbruik:

In 2017 drongen we de energie-efficiëntie-index met 25,25 % en de CO2-uitstoot met 30,55 % terug.

Naleven van de milieuverplichtingen:

Alle nodige vergunningen worden bijgewerkt (Econsult).

Ethische code

Ethical Code

Polca levert niet alleen producten van topkwaliteit, maar het Bedrijf verbindt zich er tevens toe om zijn zakelijke activiteiten uit te voeren in volledige overeenstemming met de geldende wetgeving en om de principes van integriteit en eerlijkheid na te leven.

Om er zeker van te zijn dat deze wetgeving en principes te allen tijde worden nageleefd dienen onze Personeelsleden en onze Leveranciers zich te houden aan de Gedrags- en Corporate Governance codes die u hieronder kunt raadplegen. Deze Gedragscodes vormen de gemeenschappelijke hoeksteen die garant staat voor een gezonde samenwerking waar zowel onze waarden, ethiek als de wetgeving strikt worden nageleefd.